Doe mee met groenTnoord

Op weg naar een veilig, gezond en weelderig Tilburg Noord Geen wegverbetering of er sneuvelt een rij bomen, geen bouwplan of er verdwijnt een groenstrook. Bij de herinrichting van het Wagnerplein ging een stuk park tegen de vlakte, om plaats te maken voor een snikheet plein. Tilburg is regelmatig de heetste stad van Europa! Ook aan de groene stadsrand wordt flink ‘geknabbeld’. In het Noorderbos staan rust, stilte en biodiversiteit onder druk. De vergroening van Tilburg richt zich alleen op de binnenstad. Daarmee schiet het stadsbestuur schromelijk tekort Lees meer

Toezicht op kwaliteit leefomgeving onvoldoende wettelijk beschermd

Nederland kent legio agentschappen, autoriteiten en andere toezichthouders. Maar een werkelijk onafhankelijke toezichthouder voor de kwaliteit van onze leefomgeving is er niet. Sterker nog, voorzitter Jan van den Bos signaleert dat de onafhankelijkheid van de inspectie Leefomgeving en Transport ter discussie staat. Onderzoeksresultaten worden onder druk van bijvoorbeeld departementen aangepast. Hetzelfde zien we bij de WODC. Dat er anno nu geen wettelijk kader bestaat waarbinnen toezichthouders gevrijwaard blijven van inmenging is, gezien de consequenties voor de gezondheid (rust, ruimte, stilte Lees meer

Reeshof Aan Zet laat van zich horen en voelen

Actiegroep Reeshof aan Zet heeft de gemoederen in de gemeenteraad van Tilburg weten te prikkelen met en voor sommigen een harde toon in het verzet tegen het plan Wijkevoort: het plan om een landschappelijk gebied aan de zuidwest-rand van Tilburg te verdozen met logistieke bedrijfsterreinen. In het Brabants Dagblad van 7 augustus 2019 is hierover een artikel verschenen: https://www.bd.nl/tilburg-e-o/uithaal-naar-tilburgse-wethouder-over-verdozing-bij-wijkevoort~af742acd/ De Baanen – De Steegen staat vierkant achter dit verzet. Sterker nog, we zijn van mening dat de harde toon in Lees meer

Persbericht: Tilburgers meten fijnstof aan huis

Hieronder de tekst van ons persbericht aan diverse media: Burgerinitiatief De Baanen – De Steegen start een nieuwe actie: Wie het Meet… mag het zeggen! Iedereen die beschikt over een wifinetwerk kan nu, met een eigen meter, permanent fijnstof binnen de eigen woonomgeving in kaart brengen. De meetgegevens worden o.a. opgenomen door Luftdaten, een citizen science-initiatief van Stuttgart University (D). Fijnstof bedreigt, volgens de WHO, de gezondheid van (ongeboren) kinderen en volwassenen ernstiger dan tot nu toe werd aangenomen. Toch wordt Lees meer

Sluipmoord op rust, ruimte en natuur

Overal in Brabant duikt het fenomeen Landschapspark op. Landschap en natuur ‘op de schop’ voor méér bezoekers en bedrijven. Wat zijn de gevolgen van verparking? De Baanen – De Steegen publiceerde een opiniestuk over de verregaande verpakking van Nederland. Verparking die ten koste gaat van rust, ruimte en natuur. Lees hier het hele artikel: https://www.bd.nl/opinie/sluipmoord-op-rust-ruimte-stilte-en-natuur~acdcaf86/ En hier is het wetenschappelijke artikel van Bayo en Wyckhuys over het uitsterven van 40% van de insectensoorten, waar in bovenstaand artikel naar verwezen wordt, te Lees meer