Mark van Gaalen en Herman Brand,

maakten deel uit van een Regiegroep Streekconferentie TLZ, (Tilburg-Loon op Zand). Dit initiatief van Natuurmonumenten, kreeg aanvang 2017 steun van (semi)overheden, instellingen en bedrijfsleven. De regiegroep bleek niet onafhankelijk, relevante informatie werd achtergehouden, het gesprek over werkelijke burgerparticipatie bleek ongewenst.

Tijd om het stuur zélf in handen te nemen.