De Warande en Stadsbos013 liggen aan de zuidwestkant van de gemeente Tilburg.
Onder het gebied vallen De Oude Warande, Wandelbos, Bels Lijntje en De Sijsten. Wat kunnen we leren van de ontwikkeling en beheer van het Stadsbos013? Het is uit recreatief oogpunt én vanwege de uitwisseling van biodiversiteit, gewenst verbindingen te maken met de Baanen – De Steegen.

De term Stadsbos013 is verzonnen door het Milieucafé, een door de gemeente gesubsidieerde theatershow.
De ontwikkeling van het gebied heeft bestuurlijk nogal wat voeten in de aarde.