Toezicht op kwaliteit leefomgeving onvoldoende wettelijk beschermd

Nederland kent legio agentschappen, autoriteiten en andere toezichthouders. Maar een werkelijk onafhankelijke toezichthouder voor de kwaliteit van onze leefomgeving is er niet. Sterker nog, voorzitter Jan van den Bos signaleert dat de onafhankelijkheid van de inspectie Leefomgeving en Transport ter discussie staat. Onderzoeksresultaten worden onder druk van bijvoorbeeld departementen aangepast. Hetzelfde zien we bij de WODC. Dat er anno nu geen wettelijk kader bestaat waarbinnen toezichthouders gevrijwaard blijven van inmenging is, gezien de consequenties voor de gezondheid (rust, ruimte, stilte Lees meer

Reeshof Aan Zet laat van zich horen en voelen

Actiegroep Reeshof aan Zet heeft de gemoederen in de gemeenteraad van Tilburg weten te prikkelen met en voor sommigen een harde toon in het verzet tegen het plan Wijkevoort: het plan om een landschappelijk gebied aan de zuidwest-rand van Tilburg te verdozen met logistieke bedrijfsterreinen. In het Brabants Dagblad van 7 augustus 2019 is hierover een artikel verschenen: https://www.bd.nl/tilburg-e-o/uithaal-naar-tilburgse-wethouder-over-verdozing-bij-wijkevoort~af742acd/ De Baanen – De Steegen staat vierkant achter dit verzet. Sterker nog, we zijn van mening dat de harde toon in Lees meer

Persbericht: Tilburgers meten fijnstof aan huis

Hieronder de tekst van ons persbericht aan diverse media: Burgerinitiatief De Baanen – De Steegen start een nieuwe actie: Wie het Meet… mag het zeggen! Iedereen die beschikt over een wifinetwerk kan nu, met een eigen meter, permanent fijnstof binnen de eigen woonomgeving in kaart brengen. De meetgegevens worden o.a. opgenomen door Luftdaten, een citizen science-initiatief van Stuttgart University (D). Fijnstof bedreigt, volgens de WHO, de gezondheid van (ongeboren) kinderen en volwassenen ernstiger dan tot nu toe werd aangenomen. Toch wordt Lees meer

Sluipmoord op rust, ruimte en natuur

Overal in Brabant duikt het fenomeen Landschapspark op. Landschap en natuur ‘op de schop’ voor méér bezoekers en bedrijven. Wat zijn de gevolgen van verparking? De Baanen – De Steegen publiceerde een opiniestuk over de verregaande verpakking van Nederland. Verparking die ten koste gaat van rust, ruimte en natuur. Lees hier het hele artikel: https://www.bd.nl/opinie/sluipmoord-op-rust-ruimte-stilte-en-natuur~acdcaf86/ En hier is het wetenschappelijke artikel van Bayo en Wyckhuys over het uitsterven van 40% van de insectensoorten, waar in bovenstaand artikel naar verwezen wordt, te Lees meer

Aantrekkelijk beeld voor toekomst, maar voor wie?

Het College van Rijksadviseurs vergeet in de visie over ruimtelijke inrichting van ons land de burger te betrekken. De Baanen – De Steegen plaatste een reactie op het artikel ‘Panorama Nederland’ (Brabants Dagblad, 10 december 2018) van het college van rijksbouwmeesters. Lees de hele tekst van dit stuk in het Brabants Dagblad van 22 december 2018: https://www.bd.nl/opinie/aantrekkelijk-beeld-voor-toekomst-maar-voor-wie~ac5ac8b3/