Ecologische verbindingen zijn onontbeerlijke verbeteringen van het leefmilieu. Zonder voldoende schuil- en stiltegebieden zijn verbindingszones echter beduidend minder effectief.

Er zijn er nu nog veel te weinig. Kijkend naar, voor verbindingen gereserveerde ruimte, is de conclusie dat  de ambitie laag is.
In de beschikbare onderzoeken worden de volgende verbindingen gewenst: Houtwallen, brede corridors en veilige bloemrijke bermen, ecoducten, betunneling voor kleindieren, Tiny Forrests, envoorts.

DBDS zal plannen ontwikkelen voor creatieve oplossingen, met name daar waar het de (harde) grens tussen woon- werk- en buitengebied betreft. Het ‘verzachten’ van de randen van de stad verbetert het leefmilieu van in- en omwonenden.