Communicatie heeft veel betekenissen. Ondernemingen en overheden denken bij communicatie aan boodschappen zenden, zoals reclame om producten te verkopen, informatie geven om gedrag te veranderen of aan de verkoop van beleid. Communicatie is natuurlijk ook ontvangen, luisteren. En daarin zijn overheden en ondernemingen minder bedreven. Vaak gebeurt dat via (beleving)onderzoek of mail met de vraag om een score te geven voor dienstverlening.

De Baanen – De Steegen verstaat onder communicatie samen kennis verzamelen, daar betekenissen aan geven en een mening over vormen. Communicatie is geen ad-hoc gebeurtenis als er iets fout is gegaan of weer iets verkocht moet worden. Communiceren is een permanent gesprek met als doel, leren, leren door doen, meningen vormen en kiezen. En waarin wordt gemonitord, geëvalueerd en gesignaleerd. Het organiseren van debatten valt niet onder onze manier van kijken naar communicatie, omdat debatten verliezers en winnaars hebben. Dat verkleint de kans op samenwerking.

Communiceren zoals wij daar naar kijken, vergt tijd en een grote variëteit aan werkvormen. Wij denken aan kunst, sociale media, toneel, muziek, verhalen, foto’s. film, etc. En juist deze grote variëteit levert veel kansen op voor b.v. burgers-/bewoners maar zeker ook voor het onderwijs, om mee te gaan doen.