Het ecologisch plafond is de vraag naar wat kan de aarde hebben, vóórdat het leven van natuur of mens in gevaar komt. Het gaat dan over klimaatverandering verzuring van de oceanen, chemische vervuiling, stikstof en fosfor verzadiging, zoetwater  onttrekking, grondconversie, vermindering biodiversiteit, luchtvervuiling en aantasting ozonlaag.

Het zijn deze waarden die zwaar onder druk staan. De verandering van het klimaat heeft ernstige gevolgen voor grote delen  van de wereld. Over al deze waarden zijn verhalen geschreven en films of documentaires gemaakt. Er is veel informatie over gevolgen van het handelen van de mens op de natuur. Bij het maken van keuzes voor gebruik van ruimte en het delven van grondstoffen gaat het meestal over geld. De ambitie voor de aarde of voor de natuur is helaas (zeer) laag.