Wie wil wat en waarom? Nu of in de toekomst? En gebeurt het ook? Wat gebeurt er ondanks het feit dat velen dat niet willen? Antwoorden op deze vragen zijn te vinden door scherp te kijken naar effecten van gebeurtenissen. Bijvoorbeeld naar aantal geboorten en overlijden, dus ontwikkeling van aantallen huishoudens. Wat zijn dan de effecten voor bijvoorbeeld wonen en werk. Welke ruimtevraag is er dan en waar kan die vraag worden ingevuld? Wat betekent dat voor de mens en natuur?

Met de Baanen – De Steegen willen we antwoorden op deze en vele andere vragen. We willen op verschillende manieren onderzoeken uitvoeren. We beginnen met het bekijken van bestaande onderzoeken, maar ook bestaande beleidsnota’s en genomen besluiten. We willen een journalistieke aanpak. We maken historische overzichten om inzicht te krijgen in de keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Wat waren de motieven?

Om dit succesvol te doen hebben we mensen nodig die verhalen hebben over het gebied of mensen die  het leuk vinden om samen met anderen uitzoek werk te doen of die juist willen leren hoe uitzoekwerk kan worden georganiseerd. We gaan beginnen met (te verwachten) gebeurtenissen in de tijd te zetten, daarbij de betrokkenen aan te geven en de bijbehorende effecten voor waarden aan te geven. Bijzondere aandacht geven we aan het begrijpelijk maken van de bevindingen. Verhalen, beelden, tekeningen, foto’s zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.

We beginnen met de Zwaluwenbunders en Rugdijk. Gelijktijdig beginnen we met de historie van het DBDS-gebied.