Burgers-/bewoners die invloed willen hebben,moeten weten wat er speelt. Wat gebeurt er in het gebied en de omgeving van het gebied. Nu en in de toekomst?

Onderzoeken moeten onafhankelijk zijn.  De kans op acceptatie van de uitkomsten is dan het grootst. De betekenissen van uitkomsten van onderzoek is onderdeel van meningsvorming. Meningsvorming die ook samen met partners kan plaatsvinden, maar eerst in eigen gelederen. Onderzoek en meningsvorming biedt veel kansen voor leren door doen. Voor deelnemende burgers/bewoners maar ook voor partners/organisaties.

Meningsvorming leidt tot het benoemen van vraagstukken voor de korte en lange termijn. Kennis en betekenissen daarvan vormen de basis om vraagstukken op de agenda bij burgers/bewoners en partners te krijgen. Het op de agenda krijgen is de eerste stap richting oplossingen en een werkelijke aanpak.