Onderstaand de presentatiespeech gehouden op de 2e sessiebijeenkomst werkgroep Masterplan Pauwels

Het fundament voor bouwstenen is de samenhang Stad & Landschap!

Dank aan de organisatie dat wij onze visie mogen presenteren.
Wij zijn het burgerinitiatief De Baanen-De Steegen.
De naamgeving is ontleend aan het gebied weerszijden de N261, Tilburg – Waalwijk.
Wij willen aandacht voor de samenhang tussen Stad & Landschap, te midden van de economische plannenlawine rond Leisure, logistiek, distributie en bebouwing buitengebied.

1 De samenhang stad & Landschap

Al in de plannen voor stadspark Noord (zie Omgevingsvisie Tilburg 2040; overigens : deze naam is misleidend want het is in denkwijze en uitwerking een structuurplan) is niet gewerkt vanuit de samenhang Stad & Landschap. De samenhang is onderzocht, noch beschreven.
Het gevolg is dat de integrale belangen van b.v. Tilburg Noord, (Stokhasselt, Heikant, Quirijnstok) onvoldoende herkenbaar zijn gemaakt en derhalve onvoldoende meewegen bij het maken van keuzes voor het landschap. Het ontbreekt eenvoudigweg aan afdoende fundering!

Stelling DBDS: Het ontbreken van de juiste afwegingskaders t.a.v. de belangen van de inwoners van Tilburg Noord dienen te worden hersteld. DBDS pleit voor het aanpassen van het planproces. De komende maanden gaan we ons hier sterk voor maken!

2 De participatie van in- en omwonende burgers van het gebied (m.u.v. grondeigenaren)

Er zijn, voor zover bij DBDS bekend, twee belangrijke redenen waarom de burgers/bewoners niet voldoende zijn geïnformeerd en dus niet meedoen in het proces ter voorbereiding van besluiten over het stadspark Noord.
1. De gekozen aanpak is gebaseerd op een evaluatie over de aanpak van Stadsbos013. Deze evaluatie hebben wij echter, tot nu toe, niet kunnen vinden in raadsstukken. Op basis van deze evaluatie is gekozen om éérst een koers te bepalen met een selecte groep belanghebbenden (grondeigenaren/financiers/terreinbeheerders), via een verkenning en masterplan.
2. Door het ontbreken van een doortimmerde visie over de samenhang Stad & Landschap ontbreekt een belangrijk deel van het sociale fundament, zoals gezondheid, rust, ruimte, stilte, voedsel, werk en inkomen. Dat heeft gevolgen voor het draagvlak en de acceptatiegraad van het project en het zien van kansen voor mens en natuur, die nu immers worden gemist..

3 Kansen en bedreigingen voor waarden voor mens en natuur

We kunnen het negeren, wegkijken, doen alsof er géén olifant in de kamer staat, maar mét Zwaluwenbunders verprutst Tilburg grote kansen op het realiseren van samenhang Stad & Landschap. Er wordt juist een muur tussen stad en landschap geplaatst. Het ontbreken van inzicht in de betekenissen van samenhang Stad & landschap veroorzaakt ZwaluwenbLunders en andere bedreigingen. Voorkomen is beter dan genezen!

Stelling DBDS: Het is niet meer van deze tijd, dat de burger/bewoner als zijnde niet-grondeigenaar niet meedoet in processen die diep ingrijpen in zijn/haar leefmilieu. Het ontbreken van inzicht in belangen maar ook in potentiele inzet in kennis, tijd en energie van burgers/bewoners, maakt het masterplan Pauwels inadequaat en derhalve een beroerd fundament voor elke bouwsteen!

Dus waarom het burgerinitiatief De Baanen – De Steegen?
Wij willen bouwen op een gedegen fundering en dat betekent werken vanuit de samenhang Stad en Landschap, vanuit waarden voor mens en natuur. Wij willen een eerst een geaccepteerd afwegingskader/kaders. Keuzes maken samenwerken wordt dan een stuk eenvoudiger.

2 thoughts on “DBDS presenteert zich”

  1. Ik las vanochtend in Brabants Dagblad over jullie initiatief. Goed. Samen werken. Door burgers. In de omgeving van Efteling gebeurt ook heel veel. Dinsdag 17 april is een bijeenkomst in Cross Roadster Kaatsheuvel. Ook een initiatief van burgers. Hoe kan ik zelf een burgerinitiatief opzetten of wellicht bij u aansluiten?
    Donderdag heb ik mijn zienswijze op de uitbreiding van Efteling ingediend. Sluit wat mij betreft aan bij jullie burgerinitiatief.
    Heel veel succes!

  2. Heel trots ben ik op de personen die dit initiatief op poten hebben gezet!
    De burger aan zet, dus hoop ik dat vele burgers uit de omgeving waarvoor dit geldt mee doen om dit initiatief een warm hart toe dragen en vooral mee doen om dit tot een prachtig geheel te maken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *