Geld speelt bij het maken van keuzes over ruimte en natuur altijd een rol. Het toetsen van de haalbaarheid van oplossingen voor vraagstukken gaat, naast de inhoudelijke beoordelingen, ook altijd over de vraag of het financieel wel kan. Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag want de praktijk wijst uit dat de mate waarin een of meerdere betrokkenen iets willen, bepalend is of iets kan. Kan niet, bestaat dan niet.

In alle gevallen zullen, om financiële haalbaarheid te beoordelen, berekeningen moeten worden gemaakt van baten en lasten. Zowel voor de korte als de lange termijn. Het maken van berekeningen kan in alle openheid, dat leidt mogelijk ook tot lagere lasten, omdat dan ook zichtbaar is wat de winsten/verdiensten zijn voor de verschillende betrokkenen.

Het maken van berekeningen is voor veel mensen een gruwel. Maar er zijn mensen die dat juist spannend, leerzaam en noodzakelijk vinden. Wie wil hieraan meedoen?