Aantrekkelijk beeld voor toekomst, maar voor wie?

Het College van Rijksadviseurs vergeet in de visie over ruimtelijke inrichting van ons land de burger te betrekken. De Baanen – De Steegen plaatste een reactie op het artikel ‘Panorama Nederland’ (Brabants Dagblad, 10 december 2018) van het college van rijksbouwmeesters. Lees de hele tekst van dit stuk in het Brabants Dagblad van 22 december 2018: https://www.bd.nl/opinie/aantrekkelijk-beeld-voor-toekomst-maar-voor-wie~ac5ac8b3/

Flyer voor Streekconferentie Landschap Tilburg-Loon op Zand

Is Pauwels Roofridder Rupsje Nooitgenoeg …het nieuwe sprookje van De Efteling?   In Landschapspark Pauwelsis de open ruimte onbeperkt. Het plan biedt ruimte voor: grootschalige waterberging, duurzame energie, recreatie voor 20 miljoen toeristen, hotels, Leisure, parkeergelegenheid, woningbouw, distributiedozen en bijkomende infrastructuur, meer koeien, groen en natuur voor boomkikkers. Tilburg heeft behoefte aan een toekomstbestendige, natuur-inclusieve stadsrand. Dat betekent: versterking van de samenhang Stad, Landschap & Gezondheid, door inbreiding i.p.v. uitbreiding van de stad, verbetering van de relatie boer en burger, Lees meer

Broodnodig en Spelenderwijs: een experiment

Broodnodig en Spelenderwijs Broodnodig en Spelenderwijs is een voorstel voor een experiment om met bewoners van het buitengebied én de stad gezamenlijk de samenhang tussen stad en landschap te laten verkennen en oplossingen voor de problemen in het landschap te ontwikkelen, uit te voeren en te onderhouden. Waarom heeft De Baanen – De Steegen een  voorstel voor dit experiment gemaakt? Omdat wij van mening zijn dat in de planvoorbereidingen van o.a. Landschapspark Pauwels tot nu toe enkele fundamentele onderdelen, ontbreken. Lees meer

Onze zienswijze op Zwaluwenbunders

Onze zienswijze Zwaluwenbunders Zwaluwenbunders is gelegen in het door de gemeente Tilburg in ontwikkeling genomen Landschapspark Pauwels. Het maakt verder deel uit van een groter gebied tussen Tilburg, Dongen, Waalwijk en Helvoirt, (De Baanen – De Steegen), dat zowel in haar natuurwaarden als qua leefmilieu ernstig wordt bedreigd. In dit kwetsbare gebied is de laatste decennia sprake van een lawine aan economische plannenmakerij. Elk plan leidt tot een vermindering van landschap en natuurwaarden, hoeveel mooie woorden er ook worden gesproken Lees meer

Werksessie Pauwels 12-4-2018

Intro Voor zover ons bekend is er geen officieel verslag van deze bijeenkomst gemaakt. Wij hebben dit verslag gemaakt om de belangrijke zaken die aan de orde zijn geweest niet te vergeten en om een impressie te geven van zo’n bijeenkomst.  De hoofdindeling: 1. De ochtend: een groot aantal presentaties met sheets, met als dagvoorzitter, de heer T. Meijer, programmamanager bij de gemeente Tilburg. 2. De middag: samenvatten welke punten extra aandacht vragen en die bespreken met als gespreksleider de Lees meer

DBDS presenteert zich

Onderstaand de presentatiespeech gehouden op de 2e sessiebijeenkomst werkgroep Masterplan Pauwels Het fundament voor bouwstenen is de samenhang Stad & Landschap! Dank aan de organisatie dat wij onze visie mogen presenteren. Wij zijn het burgerinitiatief De Baanen-De Steegen. De naamgeving is ontleend aan het gebied weerszijden de N261, Tilburg – Waalwijk. Wij willen aandacht voor de samenhang tussen Stad & Landschap, te midden van de economische plannenlawine rond Leisure, logistiek, distributie en bebouwing buitengebied. 1 De samenhang stad & Landschap Lees meer

Zonneweiden en Landschap

Alle gemeenten in Nederland willen duurzaam worden en de uitstoot van CO2 terugbrengen. Ook de gemeente Tilburg heeft ambities op dit gebied geformuleerd. Inmiddels wordt duidelijk dat de transitie naar Groene energie niet zonder problemen verloopt. In het televisieprogramma De Monitor, (13-03-2018), schetst onderzoeker/presentator Teun van de Keuken een beeld over de dilemma’s waar gemeenten mee worstelen. Afwegingskaders zijn standaard onvoldoende en de prognoses verre van reëel. Landschapspijn en de geringe mate waarin de betrokkenheid van in- en omwonenden wordt Lees meer

Zwaluwenbunders 27-2-2017

Op 27 februari 2018 heeft er in de MFA Symphonie een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de ontwikkeling van het nieuwe logistieke bedrijventerrein Zwaluwbunders. Hoe is de bijeenkomst aangekondigd? Voor zover wij nu weten hebben enkele omwonenden verzocht op informatie over de stand van zaken. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente besloten een informatiebijeenkomst te houden. De werving betond uit een kleine aankondiging in de Tilburgse Koerier van 20-2-2018 en enkele omwonenden zijn schriftelijk uitgenodigd. Wat is er die avond gepresenteerd? Er Lees meer

Coulisselandschap DBDS

Waar we ook gaan of staan, zonder dat we het beseffen, bevinden wij ons in een omgeving waarop een woud aan regelgeving en bepalingen op van toepassing is. Urgentie Het coulisselandschap Hart van Brabant verdwijnt – in rap tempo. Deze halfopen, kleinschalig agrarische verbinding tussen stad, dorp en natuurgebieden valt gestaag ten prooi aan de economische plannenregen van ambitieuze overheden, terreinbeheerders en bedrijfsleven. Alsof dit groene buitengebied, met haar wonderlijk spel van zichtlijnen langs veldwegen, houtwallen, vrijstaand lover en bospercelen, Lees meer