Ecologisch raakt DBDS aan Vlijmens Ven, Moerputten, Vuchtse Heide, Het Groene Woud, Oisterwijkse Vennen & Bossen, Kerkeindsche Heide, Beeksche Bergen, Landgoed Gorp, Regte Heide, Blaak/Stadsbos013/Groene Kamer, Moersche Heide, ’s Gravenmoerse Polders, Natuurgebied Langstraat.

Landschapspijn.
De vloek van onze gefragmenteerde bestuurscultuur is het grootschalig verlies aan ecologische samenhang. Ons leefmilieu kent nu eenmaal geen harde bestuurlijke grenzen; dat wat aan natuur & landschap teloorgaat, verdwijnt even snel uit het collectieve bewustzijn. Wat resteert is een armoedig landschap, een gevoel van kaalslag en onbehagen, ofwel: landschapspijn.

Ambitie DBDS:
Meer en veilig groen binnen en tussen de woonkernen. Het bevorderen van bewustzijn omtrent het belang van ‘Groene Longen’ binnen één, onbegrensd leefmilieu. Maatregelen stimuleren ter verbetering van de uitwisseling van biodiversiteit, (verbindingen door groene singels, groene gevels, groene daken, ontharding en vergroening woon-, werk-, leefomgeving).

Met in- en omwonenden praktisch, dus met de handen uit de mouwen, werken aan natuur-inclusief herstel en vergroening van de leefomgeving.