Landgoed en voormalige ontginning Huis ter Heide is een bijzonder en veelzijdig natuurgebied, tussen De Moer en Loon op Zand, (ca. 650 hectare).

Het noordelijk gedeelte bestaat uit bos. De zuidelijke heidegronden (Loonse Heide) ontstonden aanvang vorige eeuw bij ontginningen t.b.v. de werkverschaffing. Oude, hooggelegen, doorgaande routes tussen vervening, voeren langs voedselarme heide- en bosgebieden, ooit bekend als De Grote Bodem.
Met het Plan Lobelia is ongerepte natte heide geherintroduceerd, ten behoeve van de waterlobelia. Verder is er klokjesgentiaan en zonnedauw te vinden. Qua fauna is de heikikker en de vinpootsalamander hier thuis.

Gepoogd wordt dit gebied ecologisch te verbinden met het Noorderbos (Tilburg) en De Brand (Nabij Udenhout). Beheeractiviteiten worden uitgevoerd door Vereniging Natuurmonumenten.

Aan de banen door en langs Huis ter Heide (Baan achter de Plakken, Galgeneindse Baan, Baan achter de Ruwe Bossen) ontleent DBDS een deel van haar naamgeving.
Aan de Galgenbaan bevond zich ooit een executieplaats.

Ambities DBDS: Aan toenemende vraag om fietspaden moet o.i. geen gehoor worden gegeven, vanwege ecologische kwetsbaarheid en uit  oogpunt van de schaarste aan Rust, Ruimte en Stilte in dit gebied.