Zwaluwenbunders is gelegen noordoostelijk van de Burgemeester Bechtweg (N261) en de Tilburgse wijk Quirijnstok. Door de jaren heen zijn al vele plannen gemaakt voor vestiging van industrie. Aanvankelijk kleinschalig, gerelateerd aan detailhandel. Nu grootschalig en gekoppeld aan logistiek.
Uit de tot nu toe beschikbare informatie gaat het om 27 hectare distributiehallen van 22 meter hoog, van waaruit met drones gevlogen gaat worden, (pakketbezorging?). Omvang en hoogte verbreken alle zichtlijnen tussen de bebouwde stad en het landschap.

Op 27 februari 2018 heeft de gemeente Tilburg een, volgens de aankondiging,  omgevingsdialoog georganiseerd. In werkelijkheid was het een inloopbijeenkomst waar 4 tekeningen werden gepresenteerd. Van een dialoog was op de inloopavond geen sprake. Vragen werden mondjesmaat, of helemaal niet voorzien van antwoord. Een trieste bijeenkomst waar veel bewoners boos vertrokken.

De gemeente Tilburg heeft in haar begroting 2018 informatie opgenomen over de grondprijs per m2 en werkt aan het ontwerp bestemmingsplan. In april/mei 2018 zullen hierop door burgers/bewoners zienswijzen kunnen worden ingediend. Met de voorbereiding hiervan is DBDS gestart en we zullen daarover op korte termijn berichten (aanmelden en u wordt geïnformeerd)

Ambities DBDS: Grootschalige distributie betekent maximale ecologische footprint zonder meerwaarde voor burgers en omgeving. Annuleren industriebestemming. Indien onmogelijk: natuur-inclusieve inpassing kleinschalige activiteiten in combinatie met agrarische functies (voedselcoöperaties, locals for locals). Zichtlijnen koesteren en behouden t.b.v. rust, ruimte, stilte.