Het beheer en vernieuwen van het DBDS-gebied omvat een zeer groot aantal werkzaamheden. Werkzaamheden aan houtwallen, straten, bermen, water, afscheidingen, bos, enz. De werkzaamheden worden op basis van  aanbesteding uitgevoerd door bedrijven of door vrijwilligers die zich willen inzetten voor de natuur.

Het handhaven van regels, een taak van de overheid, wordt met als motivatie, gebrek aan tijd of geld, vaak niet goed gedaan.

De Baanen – De Steegen start met het op een rij zetten van alle werkzaamheden voor beheer en vernieuwen in het gebied en gaat na hoe dat is georganiseerd. Op basis daarvan worden voorstellen gemaakt voor verbetering maar belangrijker voorstellen voor de manier waarop burgers/bewoners, die in of in de de nabijheid van het gebied wonen, aan deze werkzaamheden kunnen meedoen. Meedoen als vrijwilliger maar zeker ook om te leren door doen of gerelateerd aan werk en inkomen. Wij vinden dit uitermate belangrijk, omdat juist  betrokkenheid van burgers/bewoners een garantie is voor behoud en verbetering van het gebied.

Neem contact op als u mee wilt doen of vragen heeft.