De Baanen-De Steegen omvat, naast een omvangrijk buitengebied, veel bebouwde gebieden als buurtschappen, dorpen, kleine gemeenten, stadswijken en industriële zones. Belangrijk is de mate waarin de bewoners en werknemers in het gebied veilig gebruik (kunnen) maken van ‘groene longen’ in en rond de bebouwde omgeving, (veiligheid, recreatie & gezondheid).

Nét als een meerderheid in de Tweede Kamer pleit DBDS voor inbreiding, niet voor uitbreiding van de bebouwde ruimte! Binnen compacte woon- en werkgebieden kan veiliger en efficiënter gebruik gemaakt worden van fiets en/of rendabeler openbaar vervoer. Zachte, groene en vooral veilige fiets- en wandelverbindingen verhogen de kwaliteit van de woon- en werkomgeving. Uitermate belangrijk in relatie tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat.