Het beoogde  resultaat van al het uitzoekwerk is inzicht krijgen in kansen en bedreigingen voor mens en natuur. Komen er veel banen bij en zo ja voor welke groepen inwoners uit de regio Hart van Brabant? Welke soorten planten of dieren gaan het goed doen en welke niet? Wat is de betekenis van ontwikkelingen van e-commerce en de zelfrijdende auto en  andere robotten?

Kortom kansen en bedreigingen voor verschillende waarden kunnen op een rij worden gezet. Dit is belangrijk voor het voorbereiden van educatie en meningsvorming. Dat moet goed worden voorbereid want waar de een kansen ziet , ziet de ander mogelijk een bedreiging. Verschillen in kijken leiden tot overeenkomsten of verschillen in opvattingen.

Wij zoeken mensen die willen helpen bij het ordenen en vertalen van kansen en bedreigingen, ten behoeve van educatie en meningsvorming. Hoe maken we begrijpelijkheid voor iedereen, zodat meedoen mogelijk wordt?