Doe mee met groenTnoord

Op weg naar een veilig, gezond en weelderig Tilburg Noord Geen wegverbetering of er sneuvelt een rij bomen, geen bouwplan of er verdwijnt een groenstrook. Bij de herinrichting van het Wagnerplein ging een stuk park tegen de vlakte, om plaats te maken voor een snikheet plein. Tilburg is regelmatig de heetste stad van Europa! Ook aan de groene stadsrand wordt flink ‘geknabbeld’. In het Noorderbos staan rust, stilte en biodiversiteit onder druk. De vergroening van Tilburg richt zich alleen op de binnenstad. Daarmee schiet het stadsbestuur schromelijk tekort Lees meer

Persbericht: Tilburgers meten fijnstof aan huis

Hieronder de tekst van ons persbericht aan diverse media: Burgerinitiatief De Baanen – De Steegen start een nieuwe actie: Wie het Meet… mag het zeggen! Iedereen die beschikt over een wifinetwerk kan nu, met een eigen meter, permanent fijnstof binnen de eigen woonomgeving in kaart brengen. De meetgegevens worden o.a. opgenomen door Luftdaten, een citizen science-initiatief van Stuttgart University (D). Fijnstof bedreigt, volgens de WHO, de gezondheid van (ongeboren) kinderen en volwassenen ernstiger dan tot nu toe werd aangenomen. Toch wordt Lees meer

Zwaluwenbunders 27-2-2017

Op 27 februari 2018 heeft er in de MFA Symphonie een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de ontwikkeling van het nieuwe logistieke bedrijventerrein Zwaluwbunders. Hoe is de bijeenkomst aangekondigd? Voor zover wij nu weten hebben enkele omwonenden verzocht op informatie over de stand van zaken. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente besloten een informatiebijeenkomst te houden. De werving betond uit een kleine aankondiging in de Tilburgse Koerier van 20-2-2018 en enkele omwonenden zijn schriftelijk uitgenodigd. Wat is er die avond gepresenteerd? Er Lees meer

Coulisselandschap DBDS

Waar we ook gaan of staan, zonder dat we het beseffen, bevinden wij ons in een omgeving waarop een woud aan regelgeving en bepalingen op van toepassing is. Urgentie Het coulisselandschap Hart van Brabant verdwijnt – in rap tempo. Deze halfopen, kleinschalig agrarische verbinding tussen stad, dorp en natuurgebieden valt gestaag ten prooi aan de economische plannenregen van ambitieuze overheden, terreinbeheerders en bedrijfsleven. Alsof dit groene buitengebied, met haar wonderlijk spel van zichtlijnen langs veldwegen, houtwallen, vrijstaand lover en bospercelen, Lees meer