Onderstaand een eerste overzicht van activiteiten/projecten in het DBDS-gebied zoals wij die nu in beeld hebben. Voor zover ons nu bekend, zijn er voor deze projecten geen actuele afwegingskaders beschikbaar. Dat is het eerste wat we  gaan uitzoeken. Wij hopen dat iedereen die informatie heeft zich meldt,  dat helpt ons om snel een goed overzicht te verkrijgen. Wij bouwen aan een actueel overzicht van activiteiten/projecten in het DBDS-gebied.

Er zijn ook onderwerpen die tot nu toe in de afwegingen onderbelicht blijven. Die hebben we, zonder nog compleet te zijn,  benoemd. Wie helpt om dit overzicht meer volledig te maken?

In willekeurige volgorde overige projecten in het DBDS-gebied:
1. Leisure ambitie in de regio Hart van Brabant (10 miljoen bezoekers per jaar extra)
2. Roestenberg (parkeerplaatsen)
3. Waste World (MOB terrein; Leisure)
4. 250 woningen tussen Tilburg Noord en de Burgemeester Bechtweg
5. Pretpark naar het Noorderbos (Leisure)
6. Bereikbaarheid voor fietsen en (o.a. snelfietspad Tilburg – Waalwijk)
7. Kleinschalig wonen in buitengebied bij Kaatheuvel en bij Loon op Zand
8. Horeca ontwikkelingen (nieuw en uitbreiding)
9. Wat nog meer?

Wat in de plannen tot nu toe onderbelicht blijft in afwegingen over activiteiten in het DBDS-gebied
1. Toekomstige ontwikkelingen als gevolg van demografie en economie, b.v wonen, beroepsbevolking en mobiliteit
2. CO2 uitstoot, b.v. als gevolg van extra 10 miljoen bezoekers
3. Horeca leidt tot automobiliteit en parkeervraagstukken (lawaai, vervuiling lucht, drukte)
4. Schone lucht; hoe te bevorderen; te beginnen met meetpunten!
5. Wonen in het groen; wat is het afwegingskader?
6. Beheer; zwerfvuil, illegaal storten, e.d.
7. Veilig fietsen (fiets- en scootmobiel-ongelukken)
8. De relatie stad en buitengebied; betrokkenheid bewoners niet benoemd
9. Verdichting van de stad (hoe worden afwegingen gemaakt?)