De werkgroep organisatie DBDS is eindverantwoordelijk voor de interne en externe communicatie.

De huidige activiteiten zijn:
1. Maken werkplan van een werkplan
2. Faciliteren van werkgroepen
3. Opzetten van een organisatie, (o.a. rechtspersonen)
4. Perscontacten en -berichten
5. Opzet en inhoud website en andere sociale media
6. Presentatie De Baanen – de Steegen
7. Contact (leggen) met partners (bijv. georganiseerde bewoners, organisaties/instellingen, ondernemingen en overheden)

Leden van de werkgroep:
Herman Brand, Jan van Wezel, Marc van Gaalen