In de benoemde  subgebieden worden een groot aantal activiteiten binnen het gebied De Baanen-De Steegen voorbereid of uitgevoerd. Is dit alles? Nee, zeker niet. Er is nog veel meer.

Belangrijk project is het maken van het Masterplan Pauwels. Dat zijn plannen van de overheid, zijnde de gemeente Loon op Zand of Tilburg of de regio Hart van Brabant. Maar de Efteling heeft grote ambities en dus veel activiteiten of projecten. Daarnaast zijn er plannen van eigenaren of pachters van grond zoals agrariërs, horeca en Waterschap, Natuurmonumenten of Brabantslandschap. Het overzicht activiteiten/projecten wordt geactualiseerd als daartoe aanleiding is.

In opdracht van de gemeente Tilburg is een verkenning uitgevoerd waarin een ontwikkelrichting is geschetst voor het DBDS-gebied, het koersdocument Pauwels genaamd. De verkenning wordt nu uitgewerkt naar een Masterplan.