Persbericht: Tilburgers meten fijnstof aan huis

Hieronder de tekst van ons persbericht aan diverse media: Burgerinitiatief De Baanen – De Steegen start een nieuwe actie: Wie het Meet… mag het zeggen! Iedereen die beschikt over een wifinetwerk kan nu, met een eigen meter, permanent fijnstof binnen de eigen woonomgeving in kaart brengen. De meetgegevens worden o.a. opgenomen door Luftdaten, een citizen science-initiatief van Stuttgart University (D). Fijnstof bedreigt, volgens de WHO, de gezondheid van (ongeboren) kinderen en volwassenen ernstiger dan tot nu toe werd aangenomen. Toch wordt Lees meer

Sluipmoord op rust, ruimte en natuur

Overal in Brabant duikt het fenomeen Landschapspark op. Landschap en natuur ‘op de schop’ voor méér bezoekers en bedrijven. Wat zijn de gevolgen van verparking? De Baanen – De Steegen publiceerde een opiniestuk over de verregaande verpakking van Nederland. Verparking die ten koste gaat van rust, ruimte en natuur. Lees hier het hele artikel: https://www.bd.nl/opinie/sluipmoord-op-rust-ruimte-stilte-en-natuur~acdcaf86/ En hier is het wetenschappelijke artikel van Bayo en Wyckhuys over het uitsterven van 40% van de insectensoorten, waar in bovenstaand artikel naar verwezen wordt, te Lees meer

Aantrekkelijk beeld voor toekomst, maar voor wie?

Het College van Rijksadviseurs vergeet in de visie over ruimtelijke inrichting van ons land de burger te betrekken. De Baanen – De Steegen plaatste een reactie op het artikel ‘Panorama Nederland’ (Brabants Dagblad, 10 december 2018) van het college van rijksbouwmeesters. Lees de hele tekst van dit stuk in het Brabants Dagblad van 22 december 2018: https://www.bd.nl/opinie/aantrekkelijk-beeld-voor-toekomst-maar-voor-wie~ac5ac8b3/

Onze zienswijze op Zwaluwenbunders

Onze zienswijze Zwaluwenbunders Zwaluwenbunders is gelegen in het door de gemeente Tilburg in ontwikkeling genomen Landschapspark Pauwels. Het maakt verder deel uit van een groter gebied tussen Tilburg, Dongen, Waalwijk en Helvoirt, (De Baanen – De Steegen), dat zowel in haar natuurwaarden als qua leefmilieu ernstig wordt bedreigd. In dit kwetsbare gebied is de laatste decennia sprake van een lawine aan economische plannenmakerij. Elk plan leidt tot een vermindering van landschap en natuurwaarden, hoeveel mooie woorden er ook worden gesproken Lees meer

Coulisselandschap DBDS

Waar we ook gaan of staan, zonder dat we het beseffen, bevinden wij ons in een omgeving waarop een woud aan regelgeving en bepalingen op van toepassing is. Urgentie Het coulisselandschap Hart van Brabant verdwijnt – in rap tempo. Deze halfopen, kleinschalig agrarische verbinding tussen stad, dorp en natuurgebieden valt gestaag ten prooi aan de economische plannenregen van ambitieuze overheden, terreinbeheerders en bedrijfsleven. Alsof dit groene buitengebied, met haar wonderlijk spel van zichtlijnen langs veldwegen, houtwallen, vrijstaand lover en bospercelen, Lees meer