Waarden gaan over wat belangrijk is voor mens en natuur  Het benoemen van waarden helpt bij het ordenen van onderwerpen en aangeven van samenhangen. Aan waarden kan een mate van belangrijkheid worden toegekend. Er kunnen spiegels worden gemaakt over verschillen in ambities. Waarden vormen de basis voor afwegingen of afwegingskaders.

De waarden die wij belangrijk achten, zijn ontleend aan het boek de “Donuteconomie” van Kate Raworth. Deze waarden voor mens en natuur maken een kwalitatief hoogwaardige analyses mogelijk en leiden tot ambitieuze oplossingsrichtingen voor actuele vraagstukken.