We kijken ook naar het welbevinden van mensen; in welke mate gaan mensen onderling verbindingen aan, zijn ze maatschappelijk actief, wordt er kennis genomen van wat er gebeurt, wordt er nieuwe kennis opgedaan en worden er vaardigheden doorgegeven, (in de betekenis van zingevend bezig zijn).
Mensen worden blij en krijgen energie als ze in verbinding met anderen staan en kennis verwerven of doorgeven. Dat motiveert  om mee te doen, samen te werken en/of deel te nemen aan gemeenschappen.

Mensen doen dus mee om wat we ‘zachte waarden’ noemen, te realiseren.
Belangrijk is  waardering krijgen, het  gevoel van erbij horen, het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, het leren initiatief te nemen, plezier beleven, aandacht krijgen en geven, enzovoorts. Deze proceseffecten worden te vaak onderschat bij het definiëren van processen, óók bij het onderzoeken van de haalbaarheid van oplossingen voor vraagstukken voor mens en natuur. Dat moet én kan veel beter!
Wanneer de burger, de in- en omwonende, ambassadeur wordt van Stad & Landschap, is dat goud waard voor de kwaliteit van de leefomgeving.