In het buitengebied worden nieuwe woningen gerealiseerd, veelal in het kader van Ruimte voor Ruimte (regeling provincie Noord Brabant).
Ter (re)vitalisering van het boerenland worden voormalige boerenstallen en -schuren omgebouwd tot (luxe)woningen. Aan de orde zou ook zijn dat de provincie hier van gronden af wil die zij in 2009/2010 heeft verworven bij de redding van de toen armlastige grondspeculant Heijmans.

Keerzijde: dergelijke bebouwing/bewoning heeft een extreem grotere ecologische voetafdruk op het buitengebied.
Nét als een meerderheid van de Tweede Kamer pleit DBDS voor beperking van meer woongelegenheid in het buitengebied. Het coulisselandschap mag niet verder worden versnipperd. Het dient te worden beschermd als essentiële waarde in de leefomgeving van vele, vele in- en omwonenden.

In dit gebied is de Stichting Nieuwe Warande actief, onder andere bij Ommetje Nieuwe Warande, aangelegd tussen Tilburg-Noord, Berkel-Enschot en Udenhout. De stichting stimuleert nabije voedselvoorziening (eten van eigen erf) en duurzaam bouwen.

De woonkwaliteit van de Nieuwe Warande wordt bedreigd door de voorgenomen logistieke horizonvervuiling van industriezone Zwaluwenbunders.