Toezicht op kwaliteit leefomgeving onvoldoende wettelijk beschermd

Nederland kent legio agentschappen, autoriteiten en andere toezichthouders. Maar een werkelijk onafhankelijke toezichthouder voor de kwaliteit van onze leefomgeving is er niet. Sterker nog, voorzitter Jan van den Bos signaleert dat de onafhankelijkheid van de inspectie Leefomgeving en Transport ter discussie staat. Onderzoeksresultaten worden onder druk van bijvoorbeeld departementen aangepast. Hetzelfde zien we bij de WODC. Dat er anno nu geen wettelijk kader bestaat waarbinnen toezichthouders gevrijwaard blijven van inmenging is, gezien de consequenties voor de gezondheid (rust, ruimte, stilte Lees meer

Reeshof Aan Zet laat van zich horen en voelen

Actiegroep Reeshof aan Zet heeft de gemoederen in de gemeenteraad van Tilburg weten te prikkelen met en voor sommigen een harde toon in het verzet tegen het plan Wijkevoort: het plan om een landschappelijk gebied aan de zuidwest-rand van Tilburg te verdozen met logistieke bedrijfsterreinen. In het Brabants Dagblad van 7 augustus 2019 is hierover een artikel verschenen: https://www.bd.nl/tilburg-e-o/uithaal-naar-tilburgse-wethouder-over-verdozing-bij-wijkevoort~af742acd/ De Baanen – De Steegen staat vierkant achter dit verzet. Sterker nog, we zijn van mening dat de harde toon in Lees meer

Sluipmoord op rust, ruimte en natuur

Overal in Brabant duikt het fenomeen Landschapspark op. Landschap en natuur ‘op de schop’ voor méér bezoekers en bedrijven. Wat zijn de gevolgen van verparking? De Baanen – De Steegen publiceerde een opiniestuk over de verregaande verpakking van Nederland. Verparking die ten koste gaat van rust, ruimte en natuur. Lees hier het hele artikel: https://www.bd.nl/opinie/sluipmoord-op-rust-ruimte-stilte-en-natuur~acdcaf86/ En hier is het wetenschappelijke artikel van Bayo en Wyckhuys over het uitsterven van 40% van de insectensoorten, waar in bovenstaand artikel naar verwezen wordt, te Lees meer

Aantrekkelijk beeld voor toekomst, maar voor wie?

Het College van Rijksadviseurs vergeet in de visie over ruimtelijke inrichting van ons land de burger te betrekken. De Baanen – De Steegen plaatste een reactie op het artikel ‘Panorama Nederland’ (Brabants Dagblad, 10 december 2018) van het college van rijksbouwmeesters. Lees de hele tekst van dit stuk in het Brabants Dagblad van 22 december 2018: https://www.bd.nl/opinie/aantrekkelijk-beeld-voor-toekomst-maar-voor-wie~ac5ac8b3/

Flyer voor Streekconferentie Landschap Tilburg-Loon op Zand

Is Pauwels Roofridder Rupsje Nooitgenoeg …het nieuwe sprookje van De Efteling?   In Landschapspark Pauwelsis de open ruimte onbeperkt. Het plan biedt ruimte voor: grootschalige waterberging, duurzame energie, recreatie voor 20 miljoen toeristen, hotels, Leisure, parkeergelegenheid, woningbouw, distributiedozen en bijkomende infrastructuur, meer koeien, groen en natuur voor boomkikkers. Tilburg heeft behoefte aan een toekomstbestendige, natuur-inclusieve stadsrand. Dat betekent: versterking van de samenhang Stad, Landschap & Gezondheid, door inbreiding i.p.v. uitbreiding van de stad, verbetering van de relatie boer en burger, Lees meer

Broodnodig en Spelenderwijs: een experiment

Broodnodig en Spelenderwijs Broodnodig en Spelenderwijs is een voorstel voor een experiment om met bewoners van het buitengebied én de stad gezamenlijk de samenhang tussen stad en landschap te laten verkennen en oplossingen voor de problemen in het landschap te ontwikkelen, uit te voeren en te onderhouden. Waarom heeft De Baanen – De Steegen een  voorstel voor dit experiment gemaakt? Omdat wij van mening zijn dat in de planvoorbereidingen van o.a. Landschapspark Pauwels tot nu toe enkele fundamentele onderdelen, ontbreken. Lees meer

Zonneweiden en Landschap

Alle gemeenten in Nederland willen duurzaam worden en de uitstoot van CO2 terugbrengen. Ook de gemeente Tilburg heeft ambities op dit gebied geformuleerd. Inmiddels wordt duidelijk dat de transitie naar Groene energie niet zonder problemen verloopt. In het televisieprogramma De Monitor, (13-03-2018), schetst onderzoeker/presentator Teun van de Keuken een beeld over de dilemma’s waar gemeenten mee worstelen. Afwegingskaders zijn standaard onvoldoende en de prognoses verre van reëel. Landschapspijn en de geringe mate waarin de betrokkenheid van in- en omwonenden wordt Lees meer