De besluiten zijn genomen. De uitvoering kan worden voorbereid of er kan gestart worden. Een belangrijke vraag is dan: Wie gaat de uitvoering doen? Wordt alles uit- en aanbesteed aan bestaande ondernemingen. Wij denken dat er voor betrokkenen en maatschappij, een beter rendement is te realiseren als afspraken worden gemaakt met georganiseerde bewoners die mee willen doen vanuit betrokkenheid bij het gebied of die leerdoelen willen realiseren of vanuit andere motieven.

Wie doet er mee?