De Baanen-De Stegen heeft als doel om voor mens en natuur, op korte maar zeker ook de lange termijn, waarden te realiseren. Wij vinden het belangrijk aan te geven, hoe wij kijken naar waarden en daarmee ook naar vraagstukken en oplossingsrichtingen.

Waarden realiseren vraagt om onderlinge samenwerking tussen burger/bewoners én (potentiele) partners. De kans op succes wordt groter naarmate
a: de burgers/bewoners eerst zelf kennis vergaren,
b: burger/bewoners een mening vormen over de betekenis van de gewenste waarden,
c: er wordt meegedaan in de voorbereidingen van het maken van keuzes,
d: er wordt meegedaan aan de uitvoeren van besluiten.

Wij kunnen niet alles tegelijk. We beginnen met ons voorstel voor het proces dat moet leiden tot een visie en strategie voor het gebied op de langere termijn en met actuele ontwikkelingen, met name de Zwaluwenbunders en bij de Rugdijk. En natuurlijk zijn we, zeker als veel burgers/bewoners of partners gaan meedoen, steeds beter in staat alles te volgen en te signaleren als er kansen of bedreigingen zijn. En dan initiatief te nemen.