De werkgroep waarvan de leden actief zijn bij het agenderen van vraagstukken en/of het uitwerken van de eigen agenda DBDS.
Belangrijk blijft ook het actief reageren op en het meedoen met andere organisaties in het gebied werkzaam willen zijn.  Zonodig worden door de werkgroep, samen met partners en belanghebbenden, bezwaren tegen voorgenomen besluiten voorbereidt en ingediend.

Actueel:
• Efteling (nieuw bestemmingsplan)
• Zwaluwenbunders (nieuw bestemmingsplan; bezwaar maken)
• Rugdijk (afgeven vergunning beoordelen)
• Koers en Masterplan Pauwels (voorstel voor een proces met burgers/bewoners)

Leden van de werkgroep:
Herman Brand, Jan van Wezel, Mark van Gaalen