Rugdijk /Noordrand is het gebied ten noorden van stadswijk de Heikant, Tilburg-Noord. In dit gebied zijn een aantal activiteiten voorzien.

Er zijn plannen voor de bouw van circa 250 woningen. De planvoorbereiding moet nog beginnen. Projectontwikkelaars of bouwers hebben grond in bezit in het gebied en zullen op enig moment willen bouwen. Het is de vraag of dit een goed idee is en als dat al zo is, voor wie wordt er dan gebouwd en aan welke eisen moet deze bebouwing  voldoen?

Aandacht voor de ontwikkelingen Rugdijk is urgent. Hier wil de gemeente gronden verkopen of ruilen met een ontwikkelaar die er een tuincentrum annex bouwmarkt (Karwei?) wil realiseren. Nabij een beschermde Frankische Driehoek zal dit veel verkeersoverlast bezorgen, uitzicht bederven en dus bezwaren opleveren.
DBDS stelt de vraag of een dergelijke ontwikkeling nog van deze tijd is en of er geen functies zijn te bedenken die beter passen in de samenhang Stad & Landschap? Bijvoorbeeld verschillende vormen van kleinschalige voedselproductie door en voor verschillende groepen bewoners van de stad. Volkstuinen hebben, kijkend naar stad & landschap, hun waarde bewezen! En juist in dit gebied is recentelijk menig volkstuintjescomplex verdwenen!

Ambitie DBDS: De buitenruimte wordt schaars en belangrijk als ‘Groenen Long” voor de lokale bevolking. Voedsel wordt meer en meer nabij en vóór de stad geproduceerd. De toekomst vraagt om inbreiding van de stad, niet om uitbreiding. Dus bescherm randen van de stad en groene singels vanuit centrum bebouwde kom naar buitengebied. Groen nabij, maar ook in de stad, bijv. schooltuinen bij elke basis- en middelbare school, Partnerschap bedrijfsleven, onderwijs en andere instellingen voor veilig, milieuvriendelijk, natuur-inclusief wonen, (dementievriendelijk, gezonde omgeving, burgerparticipatie, educatieve uitdagingen).