Toezicht op kwaliteit leefomgeving onvoldoende wettelijk beschermd

Nederland kent legio agentschappen, autoriteiten en andere toezichthouders. Maar een werkelijk onafhankelijke toezichthouder voor de kwaliteit van onze leefomgeving is er niet. Sterker nog, voorzitter Jan van den Bos signaleert dat de onafhankelijkheid van de inspectie Leefomgeving en Transport ter discussie staat. Onderzoeksresultaten worden onder druk van bijvoorbeeld departementen aangepast. Hetzelfde zien we bij de WODC. Dat er anno nu geen wettelijk kader bestaat waarbinnen toezichthouders gevrijwaard blijven van inmenging is, gezien de consequenties voor de gezondheid (rust, ruimte, stilte Lees meer