Om het integrale belang van het gebied voor het leefmilieu te duiden, is voor een heldere, verbindende naamgeving gekozen. -De Baanen- verwijst naar wegen, en/of straten ten westen van de N261, m.n. in en rond Huis ter Heide. -De Steegen- verwijst naar wegen en/of paden ten oosten van de N261, m.n. in en nabij De Brand.

Het gebied De Baanen-De Steegen wordt begrensd door bebouwd gebied, b.v. in Tilburg-Noord of Kaatsheuvel of door aangrenzende beschermde natuurgebieden. Er zijn voor het gebied de Baanen- De Steegen op de kaart geen grenzen getrokken. Samenhang en verbinding zijn nu en in de toekomst bepalend voor de waarden van het gebied.