Stortplaats tussen Vloeiveldweg, Vossenbergseweg en natuurgebied Huis ter Heide.
Sinds 17-11-2017 voorziet Burgerwindmolenpark De Spinder in de bouw van vier windturbines, samen 10 megawatt, (equivalent 7.000 huishoudens).
Verder planvorming ongewis, menige partij wil het gebied economisch ontwikkelen, (mountainbikeroute, Leisure, uitzichtpunt (Berno Strootman, BD 13-12-2017).
Naastgelegen: rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI Tilburg, Vloeiveldweg 2, (waterschap De Dommel) en Biogasinstallatie van afvalverwerkingsbedrijf Attero (vergister voor GFT-afval).
Bijzonderheid: Omgeving zoeklocatie Tennet t.b.v. fors 380KV-station.

Ambitie DBDS: Spinder ontwikkelen als integraal deel van natuurgebied Huis ter Heide, met ruimte voor stiltegebied. Uiteindelijk doel: verwijdering stortplaats t.b.v. hoogwaardige natuur.