De Baanen – De Steegen is een coulisselandschap.

Waar we ook gaan of staan,
zonder dat we het beseffen bevinden wij ons in een omgeving
waarop een woud aan regelgeving en bepalingen  van toepassing is.

Urgentie
Het coulisselandschap Hart van Brabant verdwijnt – in rap tempo.
Deze halfopen, kleinschalig agrarische verbinding tussen stad, dorp en natuurgebieden valt gestaag ten prooi aan de economische plannenregen van ambitieuze overheden, terreinbeheerders en bedrijfsleven. Alsof dit groene buitengebied, met haar wonderlijk spel van zichtlijnen langs veldwegen, houtwallen, vrijstaand lover en bospercelen, onuitputtelijk is.

Klik hier om meer te lezen over de waarden van het coulisselandschap, de verparking van natuur naar landschapsparken en waarom verparking onverenigbaar is met het behoud of verbeteren van het coulisselandschap.