De Baanen – De Steegen is een gebied waarin het wemelt van (economische) activiteiten. Dat biedt soms kansen voor mens en natuur, maar vaker bedreigen ze de samenhang daartussen. Welke waarden staan onder druk en waar vindt verbetering plaats? Er is sprake van een ware plannenlawine.

Vanwege de samenhang is het noodzakelijk te weten wat er in het gebied gebeurt. Wie wonen er in het gebied, wie gebruiken het gebied en waarvoor, en wie werken er? Verder is het belangrijk te weten welke functies er aanwezig zijn en wat de betrokkenheid van in- en omwonenden bij het gebied is. Wat zijn de relaties stad & landschap?

Belangrijk is om te weten welke plannen worden voorbereid en om te achterhalen hoe burger/bewoners daarin participeren. Dat geldt evenzeer voor reeds genomen besluiten die nu, of op korte termijn, worden uitgevoerd én voor al langer lopende werkzaamheden.

De Baanen-De Steegen wil antwoord geven op de het grote aantal vragen. Zij wil kennis vergaren en de betekenis én samenhang daarvan aangeven, op een voor iedereen  begrijpelijk  manier.