DBDS is een burgerinitiatief, dat najaar 2017 is ontstaan. De aanleiding is de ervaring met de Streekconferentie TLZ. De nog prille organisatie streeft naar uitbreiding – van het aantal initiatiefnemers, naar deelnemers aan bestaande of nieuw op te zetten werkgroepen. Ook willen we samenwerking met  potentiële partners.