De omgeving van DBDS kent een aantal gebieden waarin sprake is van bijzondere waarden, van kansen, of juist van bedreigingen. Per gebied zijn de actualiteit en toekomstige verwachtingen beschreven en/of wordt verwezen, voor zover bekend, naar al bestaande documenten.

Suggesties voor toelichting en aanvulling zijn welkom.