Contrastrijk patroon van de voormalige vloeivelden rond Noorderplas en Zandley, gerealiseerd in 2003.
Veel eikenhakhout en gemengd parkbos, krentenboompjes, robinia. Verder jeneverbes, berk, brem en vuilboom.
Schakel in de ecologische verbindingszone tussen De Brand en Huis ter Heide.

Locatie: N. van Tilburg, tussen Udenhoutse Weg (n), Kalverstraat (o), Burgemeester Bechtweg (z) (N261) en Stokhasseltlaan/Financiën (w).

Noorderplas: voormalige zandwinning, aanleg N261.
Tot 2019 eigendom firma Heijmans die er grond en bagger uit de Reeshof stort (t.b.v. ondieper maken?). Twijfels over controle op vervuiling door exoten. Ooit klacht TVP over dumping asbest/bouwafval, (BD, 12-03-2015). In het buitengebied wordt volgens gemeente doorgaans niet gehandhaafd.

Bijzonderheid gebied:
Oude afvoersloten, gemarkeerd door betonnen accenten.
Ad Kolen (KNNV Tilburg) volgt al 15 jaar het vogelbestand en het natuurlijk verloop van flora en fauna: http://vogelsenzo.blogspot.com
Herdenkingsmonument voor burgemeester Stekelenburg, bestaande uit verschillende eiken.
In het geboortebos planten ouders een boom bij de geboorte van een kind.
Een vrijwilliger verzamelt regelmatig zwerfvuil, (waarvoor hulde).
Aanleg kikker/paddenpoelen april 2018.

Bedreiging: negeren aanlijngebod heeft kwartels, fazanten en andere grondbroeders doen verdwijnen.

DBDS wil later in 2018 de werk- en onderzoeksgroep Noorderbos (her)oprichten, (onderhoud, onderzoek en ontwikkeling beheersplan).
Andere ambities: Burgers betrekken bij ontwikkeling hoogwaardige ecologische verbindingszone De Brand – Huis ter Heide.
Realisering Buurtverbeteringszone, (naar idee v. Pieter Winsemius).