De Loonse en Drunense Duinen, groot 40,7 km2, anno 2002, is het gebied ten noorden v Loon op Zand, Udenhout, Biezenmortel, Helvoirt, ten zuiden Waalwijk, Drunen, Nieuwkuijk, Vlijmen.

Rond dit kwetsbare natuurgebied is een grote toename aan recreatieve horecavoorzieningen gaande, hetgeen een gestaag groeiend aantal bezoekers van buiten de regio aantrekt, (recreatieve piekbelasting). Daarnaast zien we zogenaamde ‘vergrijzing’, ofwel vergrassing door inwaaiende vervuiling (fijnstof, stikstof, chloor enz.).

Wat zijn kansen en bedreigingen voor de Loonse en Drunense Duinen waar het rust, ruimte, stilte en biodiversiteit betreft. Welke visie ligt ten grondslag aan de hausse aan economische ontwikkelingen en hoe is de samenhang tussen natuur en economische activiteiten geborgd? Wat te doen aan de oorzaken van luchtvervuiling en klimaatverandering?