In het gebied wordt geproduceerd. Het meest bekend zijn de agrarische producten of horeca. Wij onderzoeken de mogelijkheden om bewoners die in of nabij het gebied wonen, ook productief te laten zijn in het gebied. Dat kan door mee te doen bij het beheer en vernieuwen maar er zijn ook andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld als organisatie van bewoners grond pachten of kopen om voedsel te kweken, zie bijvoorbeeld het concept Hereboeren. Wij willen, te beginnen met Tilburg-Noord,  samen met burgers/bewoners, voorstellen maken, die leiden tot productief zijn én het natuurbelang van het gebied dienen. De eerste stap is om voorbeelden op een rij te zetten en dan te kijken of en zo ja hoe, die in De Baanen – De Steegen kunnen worden uitgewerkt.

Wie doet er mee?