Coulisselandschap DBDS

Waar we ook gaan of staan, zonder dat we het beseffen, bevinden wij ons in een omgeving waarop een woud aan regelgeving en bepalingen op van toepassing is. Urgentie Het coulisselandschap Hart van Brabant verdwijnt – in rap tempo. Deze halfopen, kleinschalig agrarische verbinding tussen stad, dorp en natuurgebieden valt gestaag ten prooi aan de economische plannenregen van ambitieuze overheden, terreinbeheerders en bedrijfsleven. Alsof dit groene buitengebied, met haar wonderlijk spel van zichtlijnen langs veldwegen, houtwallen, vrijstaand lover en bospercelen, Lees meer