Een belangrijk motief voor mensen om mee te doen aan activiteiten is: leren. Dat kan door deelnemen aan bijeenkomsten voor kennisoverdracht maar ook : leren door doen. Educatie en meningsvorming zijn sterk met elkaar verbonden. Een gezamenlijke mening komt alleen tot stand als er voldoende kennis is verzameld en de betekenis van die kennis voor alle betrokkenen duidelijk is. Dit betekent begrijpelijk presenteren en zeer uiteenlopende werkvormen hanteren.

In het komende jaar wordt een netwerk opgebouwd waarin meningsvorming en educatie over uiteenlopende zaken die in het DBDS-gebied spelen aan de orde komen. Het resultaat van educatie en meningsvorming is het agenderen van vraagstukken of het reageren op door andere betrokkenen geagendeerde vraagstukken.

De werkgroep die zich bezig houdt met educatie en meningsvorming zal in de loop van dit jaar haar programma presenteren. Aanmelden voor deze werkgroep kan door contact op te nemen.