Samenhang gaat over de relatie stad & landschap. Het is het leefmilieu voor mens en natuur. Samenhang gaat over de betekenissen van natuur voor mens en mens voor natuur maar ook over wat nodig is voor behoud of herstel van natuur. Dan gaat het ook over de vraag naar afhankelijkheden en risico’s.

De initiatiefnemers willen vooral het bewustzijn stimuleren dat De Baane – De Steegen één, ecologisch ondeelbaar gebied is, het leefmilieu van 360.000 in- en omwonenden. Het gaat om de ecologische, en maatschappelijke samenhang tussen de verschillende projecten/activiteiten in het gebied, maar ook in samenhang met ontwikkelingen in aangrenzende gebieden. Samenhang is de essentie van een goed doordacht afwegingskader!

Voorbeelden hiervan zijn gewenste verbindingszones voor verschillende diersoorten, maar ook het bewaken van de verblijfskwaliteit voor verschillende bezoekers aan het gebied. B.v. bezoekers die stilte en rust zoeken én bezoekers die juist op zoek zijn naar actie en vertier.