Om tot een keuze te komen moeten de voor- en nadelen worden afgewogen. Het gaat dan om  voor- en nadelen op korte én lange termijn. Een hulpmiddel bij het komen tot keuzes is het werken met een afwegingskader, dat in samenwerking met alle betrokkenen is opgesteld. Wij zijn er van overtuigd dat dan de acceptatie van een keuze groot zal zijn.

Wij bereiden, op basis van de ordening van onderwerpen uit Sociaal Fundament, Ecologisch Plafond en Welbevinden Mensen, afwegingskaders voor die we kunnen toepassen bij projecten en het gehele gebied. We bereiden twee voorbeelden voor: Zwaluwenbunders en Rugdijk, om te laten zien hoe een afwegingkader er uit kan zien. We zijn daarvoor ook op zoek naar voorbeelden, die zijn opgesteld in het kader van de Omgevingswet, in andere gemeenten. Wie helpt mee bij het maken van afwegingskaders?

Een onderdeel van een afwegingskader is ook het toetsen van de haalbaarheid. Er zullen dus, in alle openheid, ook sommen moeten worden gemaakt.