Onze zienswijze op Zwaluwenbunders

Onze zienswijze Zwaluwenbunders Zwaluwenbunders is gelegen in het door de gemeente Tilburg in ontwikkeling genomen Landschapspark Pauwels. Het maakt verder deel uit van een groter gebied tussen Tilburg, Dongen, Waalwijk en Helvoirt, (De Baanen – De Steegen), dat zowel in haar natuurwaarden als qua leefmilieu ernstig wordt bedreigd. In dit kwetsbare gebied is de laatste decennia sprake van een lawine aan economische plannenmakerij. Elk plan leidt tot een vermindering van landschap en natuurwaarden, hoeveel mooie woorden er ook worden gesproken Lees meer

DBDS presenteert zich

Onderstaand de presentatiespeech gehouden op de 2e sessiebijeenkomst werkgroep Masterplan Pauwels Het fundament voor bouwstenen is de samenhang Stad & Landschap! Dank aan de organisatie dat wij onze visie mogen presenteren. Wij zijn het burgerinitiatief De Baanen-De Steegen. De naamgeving is ontleend aan het gebied weerszijden de N261, Tilburg – Waalwijk. Wij willen aandacht voor de samenhang tussen Stad & Landschap, te midden van de economische plannenlawine rond Leisure, logistiek, distributie en bebouwing buitengebied. 1 De samenhang stad & Landschap Lees meer

Coulisselandschap DBDS

Waar we ook gaan of staan, zonder dat we het beseffen, bevinden wij ons in een omgeving waarop een woud aan regelgeving en bepalingen op van toepassing is. Urgentie Het coulisselandschap Hart van Brabant verdwijnt – in rap tempo. Deze halfopen, kleinschalig agrarische verbinding tussen stad, dorp en natuurgebieden valt gestaag ten prooi aan de economische plannenregen van ambitieuze overheden, terreinbeheerders en bedrijfsleven. Alsof dit groene buitengebied, met haar wonderlijk spel van zichtlijnen langs veldwegen, houtwallen, vrijstaand lover en bospercelen, Lees meer