Een spiegel is een hulpmiddel bij het ordenen en vergelijken van onderwerpen. Het laat zien wat werk of niet werkt, wat voldoet of niet voldoet, wat mooi is en wat lelijk.

De spiegels die DBDS hanteert, helpen bij de meningsvorming en bij het voorbereiden en maken van keuzes. Ze geven een algemeen beeld van de ambitie van betrokkenen op verschillende onderwerpen en kunnen worden toegepast op projecten zowel als op een gebied, (De Baanen – De Steegen, regio Hart van Brabant).

Er zijn tot nu toe twee spiegels gemaakt. De eerste spiegel gaat over de ambities van de lokale overheid of ondernemers voor de aarde. De tweede spiegel geeft inzicht in de ambities van de lokale overheid voor burger-/overheidsparticipatie.

De komende periode zullen veel nieuwe spiegels worden gemaakt en bestaande spiegels worden toegepast op subgebieden of projecten. Wie wil meewerken aan spiegels maken?