Kennis is macht. Dat betekent; weten wat er speelt, goed onderzoek doen en daar meningsvorming over organiseren en daar conclusies uit trekken.

De afgelopen decennia is duidelijk geworden dat een alarmerende conclusie uit onderzoek niet betekent dat er ook de noodzakelijke maatregelen worden getroffen. Dan spelen andere belangen van personen of organisaties vaak indringend mee. En dan gaat het om macht en het beïnvloeden van macht. En dat vraagt ook macht, juridisch of journalistiek of protest of media-aandacht.

Een betere manier van werken, die wij van de overheid in deze tijd verwachten, is het samen definiëren van het proces dat tot besluiten moet leiden. Een proces waarin burger-/bewoners volwaardig participeren. Het gaat om samenwerken, communiceren, beeldmateriaal, vergelijken, sommen maken en afwegen en kiezen. Wij maken een voorstel hoe het proces voor een visie en strategie voor het DBDS-gebied kan worden ingericht. Wij maken ook een voorstel voor het proces, dat leidt tot reacties op het voornemen om Zwaluwenbunders te bouwen en op de ontwikkelingen op de Rugdijk.