Kiekendief zien?

De Brand (4.23km2), is een belangrijk stiltegebied tussen Udenhout en de Loonse en Drunense Duinen, (gemeente Tilburg en Haaren). Dit beschermde waterrijke gebied is eigendom van en wordt beheerd door Brabants Landschap.
Door een vernattingsoperatie, o.a. door demping van De Landleij, (Waterschap De Dommel), is De Brand niet overal even toegankelijk. Over de uiteindelijke resultaten bestaat nog veel onzekerheid. Aan de stegen rond De Brand ontleent DBDS een deel van haar naamgeving.

Kenmerkende biotoop:
Ca 346 ha oud bos, (12% van dit areaal in N-Brabant), waarvan sommige stukken sinds de middeleeuwen, (Silva de Odenhout). Extensief gebruikt broekbos, eikenbos t.b.v. de schors voor de leerindustrie, looierijen in de Langstraat.

Flora: Bosanemoon, dubbelloof, bospaardestaart, gele dovenetel, ruive veldbies, dalkruid, hengel, bosgierstgras, drienerfmuur, koningsvaren, tweestijlige meidoorn, witte klaverzuring, veelbloemig salomonszegel, gulden boterbloem, grootbloemmuur.

Fauna: ree, haas, das, bosuil, zwarte specht, middelste bonte specht, boomkikker, wielewaal, blauwe kiekendief (het icoon van DBDS)!

Ambities DBDS: Toegankelijkheid bewaren door hier en daar de stegen beperkt op te hogen, Het gebied echter beschermen tegen grote bezoekersdichtheid. Plan om met fluisterbootjes rond te varen wordt afgewezen, (geen toeristische verkeersdruk stiltegebied).